UKCLogga2

Autogiroavtal 12 Månader

 Vilkor

* Du som medlem ansvarar själv för att medela Uppsala Kampsport & Hälsocenter om du vill avsluta ditt medlemskap.

* Om du är under 18 år måste du ha vårdnadshavares tillstånd och uppge vårdnadshavares personuppgifter för att få tillgång till träningen.

* Dragningsdag är den 27e varje månad.

* Medlem ansvarar själva för att täckning finns på kontot på dragningsdagen.

* För ny medlem kräver vi att du loggar in på din Internet bank och tecknar nytt medgivande till Autogiro för Bodil Frick AB.

 

Uppsala Kampsportcenter IF,
Org.nr: 802509-7299
Kungsgatan 79

Orgnr: 559057-1765
Bodil Frick AB

 * För ny medlem måste du logga in på din Internet bank och teckna medgivande till Autogiro för Bodil Frick AB.

Ångerrätt vid onlineköp
Din anmälan är bindande. 

Du har möjlighet att ångra din anmälan inom 14 dagar från den dag vi bekräftat din anmälan. Om du ångrar dig under ångerfristen kommer återbetalning att ske av den avgift vi eventuellt erhållit av dig.

Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta på ett klart och tydligt sätt innan ångerfristen löper ut. Du kan lämna sådant meddelande genom att använda Konsumentverkets standardformulär [https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett] eller genom att kontakta oss direkt [bodil.frick@gmail.com]. 
Om träningen startar under ångerfristen begär vi att du lämnar ett särskilt samtycke till att träningen startar under ångerfristen och att din ångerrätt inte omfattar genomförd träning.

Din anmälan innebär också att du begär att träningen ska inledas under ångerfristen. Vi har därmed rätt att behålla en proportionell andel av avgiften som motsvarar genomförda delar av träningen. Samtycke lämnas via mejl till [bodil.frick@gmail.com]. 

Din ångerrätt är gäller inte efter att ångerfristen löpt ut.
Din ångerrätt gäller inte om du anmält dig till träningen genom att du personligen ha besökt vårt gym.

Om du är under 18 år måste du ha vårdnadshavares tillstånd och uppge vårdnadshavares personuppgifter för att anmäla dig till träningen.