UKCLogga2

Våran värdegrund


Vi behandlar alla lika oavsett bakgrund, religion, kön eller hudfärg. Vi visar alltid respekt och hänsyn till varandra för att skapa en miljö där utveckling kan frodas. Vi har alltid kul på träningen men inte på någons bekostnad, som elev så visar man även respekt till sin tränare och lyssnar.

Vi lämnar egot och våra skor utanför mattan och visar hänsyn till allt hårt arbete som utförs där. Vi delar även FN:s konvention om Mänskliga Rättigheter och Amnesty International:

"Artikel 1. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap."

Länk till hela Allmännaförklaringen