top of page
le.png

lê Capoeira

Iê Capoeira är en ideell förening som tränar den afrobrasilianska kulturtraditionen capoeira.

Det är en uttrycksfull konstform med starka kampliknande rörelser och akrobatik 
utförda till en unik sång- och musiktradition.
Vi välkomnar alla åldrar och kunskapsnivåer.

Vår huvudtränare heter Mestre Akesse.
Tränare här i Uppsala är för närvarande Professora Mia och Instrutor Petrus.
Vi tränar måndagar och torsdagar med både barngrupper och vuxengruppen.
Se vår Facebookgrupp för aktuell ionformation eller vår hemsida.

Lê Capoeira håller kurser i den brasilianska kampkonsten capoeira för dig som är intresserad.


Alla kan utöva capoeira oavsett ålder, både flickor och pojkar, kvinnor och män.
Mestre Akesse grundade Iê Capoeira i Uppsala.


Här tränar vi kontinuerligt under skolterminernas veckor.

bottom of page